Snabborder
Logga in
  • Varukorgen innehåller inga artiklar!
Totalsumma
0 kr
Skriv ut inköpslista
SeaSea
Har du båt har vi resten
Trygg E-handel

Kan vi hjälpa till?

Ring till oss!
08-777 5200
Telefontider:
Vardagar
9,30-18,00
Lördagar 10-14

Mejla oss din fråga!
info@bataccenten.se

Öppettider-Länna

Butik
Vardagar 9.30-18
Lördag 10-14
Söndag 10-14
Röda dagar 10-14

Reservdelsdisk
Vardagar 9.30-18
Lunchstängt 12-13
Lördag 10-14

Läs mer här

Snabbaste vägen till oss med SL

Du är här: Startsidan » 
Klicka för större bild

AQUALINE VK SVART 400ML

723905 Finns i lager
Pris 299 kr
Lagerplats: 30A
Varugrupp: 0

Drevfärg JOTUN Aqualine VK Spray Svart
En ny generations självpolerande kopparbaserad bottenfärg för drev, propeller, trimplan och andra lättmetalldelar under vattenlinjen. För ost- och västkusten. Suverän täckförmåga och unik effekt mot beväxning under hela säsongen. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten eller produktinformationen före användning.

En ny generations bottenfärg för drev, propeller, trimplan osv.
Unikt skydd mot beväxning.
Godkänd för användning på ost- och västkusten.

ghs02FaraBrandfarligtghs07FaraSkadligtghs09FaraMiljöfarlig

Extremt brandfarlig aerosol.

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Samla upp spill. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till...

Innehållsförteckning
Butanon (1-3%); kolofonium; Etylacetat CAS 141-78-6; Aceton; hydrocarbons, C9, aromatics, (<0,1% bensen)

Alltid miljöfrakt

Vi skickar alla paket med DHL Miljöfrakt, en tjänst som minskar utsläppen av fossilt koldioxid i atmosfären.

Leveransvillkor / Sök paket

Enhetsfrakt
49 kr
inom Sverige

Betalning

Läs mer här

Säker kortbetalning

Välj din täckställning här!

PRESS & SON

Sociala medier

BåtAccenten på Facebook

Senast besökta produkter